Norgescup nr 6 flyttet til Tullreien

Tullreien, Norgescup nr. 6, merket fra FV 205 ved Berg
Brandval JFF, Odd Arne Svensrud, 913 33 657
150/50/0, kiosk. Fisketid: 10.00 - 14.00 (4 timer) kun abbor